Dana: 20.03.2020.g.

O B A V E Š T E NJ E

O OBUSTAVLJANJU RADA SA STRANKAMA PUTEM
NEPOSREDNOG KONTAKTA

JKP “SUBOTICAGAS” SUBOTICA obaveštava svoje cenjene potrošače, da u uslovima proglašenog vanrednog stanja zbog epidemije korona virusa, a u skladu sa Zaključkom Vlade RS (“Sl.glasnik RS” br. 35/20 od 18.03.2018.g.) obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta počev od 20.03.2020. godine i trajaće do prestanka vanrednog stanja.
Poslovi će se i dalje obavljati, ali na sledeći način:
U radnom vremenu (od 7,00 do 15,00 sati) za kontakt sa strankama dostupni su sledeći telefoni:

za upit o stanju računa i načinu plaćanja (za stambene potrošače) 024/641-212 i e-mail: sneza@suboticagas.co.rs;
za upit o stanju računa i načinu plaćanja (za poslovne potrošače) 024/641-205 i e-mail: ljubica@suboticagas.co.rs;
za upit o priključcima, kao i za podnošenje reklamacija 024/641-208 i e-mail: vladimir@suboticagas.co.rs;
024/641-200 centrala i e-mail adresa office@suboticagas.co.rs.
Za uočene havarije (curenje gasa) ili eventualan nestanak gasa dežurna služba je na raspolaganju od 0 – 24 časa na telefon 024/641-211 i 064 114 28 96.
Plaćanje računa za isporučene usluge moguće je vršiti putem elektronskog i mobilnog bankarstva.
Zahvaljujemo korisnicima na razumevanju.

JKP “Suboticagas” Subotica