ЈНМВ 22/2018 – МАЛА ВРЕДНОСТ, ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА ХТЗ ОПРЕМЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – ЗАШТИТНА СРЕДСТВА (постављено дана: 23.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 23.05.2018.

2. Конкурсна документација 23.05.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 31.05.2018.)

ЈНМВ 21/2018 – ДОБРО – НАБАВКА ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА ЗА ОБЈЕКАТ ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ (постављено дана: 25.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 25.05.2018.

2. Конкурсна документација 25.05.2018.

ЈНМВ 20/2018 – УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ (БАЖДАРЕЊЕ) МЕРИЛА ПРИРОДНОГ ГАСА (постављено дана: 17.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 17.05.2018.

2. Конкурсна документација 17.05.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 28.5.2018.)

ЈНМВ 19/2018 – МАЛА ВРЕДНОСТ – РАДОВИ НА ТЕХНИЧКОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СА ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ (постављено дана: 15.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 15.05.2018.

2. Конкурсна документација 15.05.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 23.5.2018.)

ЈНМВ 18/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – СИТАН МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ (постављено дана: 08.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 04.05.2018.

2. Конкурсна документација 08.05.2018.

ЈНМВ 17/2018 – РАДОВИ – ГРАЂЕВИНСКИ И МАШИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДА „ПИОНИР-НОВА ОПШТИНА“ (постављено дана: 04.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 04.05.2018.

2. Конкурсна документација 04.05.2018.

3. Одговор на питање (постављено дана 23.05.2018.)

4. Одговор на питање (постављено дана 23.05.2018.)

ЈНМВ 16/2018 – РАДОВИ – ГРАЂЕВИНСКИ И МАШИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДА „КОРЗО И СУСЕДНЕ УЛИЦЕ“ (постављено дана: 04.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 04.05.2018.

2. Конкурсна документација 04.05.2018.

3. Одговор на питање (постављено дана 11.05.2018.)

4. Одговор на питање (постављено дана 23.05.2018.)

5. Одговор на питање (постављено дана 25.05.2018.)

ЈНМВ 15/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА ХТЗ ОПРЕМЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – ЗАШТИТНА СРЕДСТВА (постављено дана: 04.05.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 04.05.2018.

2. Конкурсна документација 04.05.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 16.5.2018.)

ЈНМВ 14/2018 – РАДОВИ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА (ТИПСКИХ И ИНДИВИДУАЛНИХ), ИЗМЕШТАЊА И ПРОДУЖЕТАКА НА ДГМ И ИСКЉУЧЕЊА СА ДГМ (постављено дана: 27.4.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 27.4.2018.

2. Конкурсна документација 27.4.2018.

3. Одговор на питање (постављено дана 17.05.2018.)

4. Измена конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 17.05.2018

5. Одлука о додели уговора (постављено дана 31.05.2018)

ЈНМВ 13/2018 – УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ И ДАЉИ РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „ПОЛАРИСБС“ (постављено дана: 26.4.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 26.4.2018.

2. Конкурсна документација 26.4.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 8.5.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 30.5.2018.)

ЈНМВ 12/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА ХТЗ ОПРЕМЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ (постављено дана: 11.4.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 11.4.2018.

2. Конкурсна документација 11.4.2018.

ЈНМВ 11/2018 – ДОБРО – НАБАВКА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА (постављено дана: 11.4.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 11.4.2018.

2. Конкурсна документација 11.4.2018.

ЈНМВ 10/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ – УРЕЂАЈИ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ И МЕРЕЊЕ (постављено дана: 29.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 29.3.2018.

2. Конкурсна документација 29.3.2018.

ЈНМВ 9/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – СИТАН МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ (постављено дана: 22.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 22.3.2018.

2. Конкурсна документација 22.3.2018.

ЈНМВ 8/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ, ПВЦ ЦЕВИ, ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ (постављено дана: 21.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 21.3.2018.

2. Конкурсна документација 21.3.2018.

ЈНМВ 7/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – ПЛОМБА, ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО, ОРМАН, ЛЕВКОВИ И ЗАШТИТНЕ ЦЕВИ ЗА КМРС (постављено дана: 20.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 20.3.2018.

2. Конкурсна документација 20.3.2018.

3. Одговор на питање (постављено дана 22.03.2018.)

ЈНМВ 6/2018 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (постављено дана: 13.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1.  Позив за подношење понуде 13.3.2018.

2. Конкурсна документација 13.3.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 27.3.2018.)

ЈНМВ 5/2018 – ДОБРО – ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ДГМ (постављено дана: 8.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 8.3.2018.

2. Конкурсна документација 8.3.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 21.3.2018.)

ЈНМВ 4/2018 – ДОБРО – ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ ГАСА НА ГАСНИМ МЕРИЛИМА КОД ГРАЂАНА И ПРИВРЕДЕ (постављено дана: 8.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 8.3.2018.

2. Конкурсна документација 8.3.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 21.3.2018.)

ЈНМВ 3/2018 – ДОБРО – ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И УРЕЂАЈЕ СА МОТОРИМА СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ (постављено дана: 8.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 8.3.2018.

2. Конкурсна документација 8.3.2018.

3. Измена и конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 14.03.2018

4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 14.03.2018

5.  Одлука о додели уговора (постављено дана 27.3.2018.)

ЈНМВ 2/2018 – ДОБРО – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (постављено дана: 6.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 6.3.2018.

2. Конкурсна документација 6.3.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 16.3.2018.)

ЈНМВ 1/2018 – ДОБРО – НАБАВКА ОДОРАНТА И УСЛУГА ПУЊЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ СА КОНТРОЛОМ НИВОА ОДОРИЗАЦИЈЕ (постављено дана: 6.3.2018.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 6.3.2018.

2.  Конкурсна документација 6.3.2018.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 16.3.2018.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 29.3.2018.)

ЈНМВ 23/2017 – УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ (БАЖДАРЕЊЕ) МЕРИЛА ПРИРОДНОГ ГАСА (постављено дана: 30.10.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 30.10.2017.

2. Конкурсна документација 30.10.2017.

3. Одлука о обустави поступка јавне набавке 09.11.2017.

4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке 13.11.2017.

ЈНМВ 22/2017 – ДОБРО – НАБАВКА РАЧУНАРА, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА (постављено дана: 10.10.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 10.10.2017.

2. Конкурсна документација 10.10.2017.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 20.10.2017.)

4.  Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 30.10.2017.)

ЈНМВ 21/2017 – ДОБРО – НАБАВКА АЛАТА (постављено дана: 11.09.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 11.09.2017.

2. Конкурсна документација 11.09.2017.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 20.09.2017.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 13.10.2017.)

ЈНМВ 20/2017 – УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА ДГМ МЗ ЖЕЛЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ (постављено дана: 11.08.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 11.08.2017.

2.  Конкурсна документација 11.08.2017.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 24.08.2017.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 04.09.2017.)

ЈНМВ 19/2017 – УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГАСОВОД ОД „ПИОНИРА“ ДО „НОВЕ ОПШТИНЕ“ (постављено дана: 11.08.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 11.08.2017.

2. Конкурсна документација 11.08.2017.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 24.08.2017.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 04.09.2017.)

ЈНМВ 18/2017 – УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОДУЖЕТКЕ И ИЗМЕШТАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦА (постављено дана: 11.08.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 11.08.2017.

2. Конкурсна документација 11.08.2017.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 24.08.2017.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 04.09.2017.)

ЈНМВ 17/2017 – ДОБРО – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ (постављено дана: 11.08.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 11.08.2017.

2. Конкурсна документација 11.08.2017.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 29.08.2017.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 05.09.2017.)

ЈНМВ 16/2017 – УСЛУГА – БАЖДАРЕЊЕ, ПРАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ КАЛОРИМЕТАРА (постављено дана: 14.07.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 14.07.2017.

2. Конкурсна документација 14.07.2017.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 25.07.2017.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 09.08.2017.)

ЈНМВ 15/2017 – ДОБРО – НАБАВКА СЛУЖБЕНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ (постављено дана: 09.06.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 09.06.2017.

2. Конкурсна документација 09.06.2017.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 21.06.2017.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 6.07.2017.)

ЈНМВ 14/2017 – РАД – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА (ТИПСКИХ И ИНДИВИДУАЛНИХ), ИЗМЕШТАЊА И ПРОДУЖЕТАКА НА ДГМ И ИСКЉУЧЕЊА СА ДГМ (постављено дана: 30.05.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 30.05.2017.

2. Конкурсна документација 30.05.2017.

3. Одговор на питање (постављено дана 07.06.2017.)

4.  Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 07.06.2017.

5. Одлука о додели уговора (постављено дана 11.07.2017.)

6. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (постављено дана 24.07.2017.)

7. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 07.11.2017.)

ЈНМВ 13/2017 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ – СИТАН МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ, ЧЕЛИЧНИ ФИТИНЗИ И ЗАПТИВАЧИ (постављено дана: 29.05.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 29.05.2017.

2. Конкурсна документација 29.05.2017.

3. Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 02.06.2017.

4. Одлука о додели уговора (постављено дана 28.06.2017.)

5. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 6.07.2017.)

ЈНМВ 12/2017 – ДОБРО – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (постављено дана: 28.04.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 28.04.2017.

2. Конкурсна документација 28.04.2017.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 09.05.2017.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 29.05.2017.)

ЈНМВ 11/2017 – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ДАЉЕГ РАЗВОЈА ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „ПОЛАРИСБС“ (постављено дана: 28.04.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 28.04.2017.

2. Конкурсна документација 28.04.2017.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 09.05.2017.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 29.05.2017.)

ЈНМВ 10/2017 – УСЛУГА ОБАВЉАЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ДГМ (постављено дана: 28.04.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 28.04.2017.

2. Конкурсна документација 28.04.2017.

3. Одлука о додели уговора (постављено дана 09.05.2017.)

4. Обавештење о закјлученом уговору (постављено дана 19.05.2017.)

ЈНМВ 09/2017 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ – УРЕЂАЈИ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ И МЕРЕЊЕ (постављено дана: 19.04.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 19.04.2017.

2. Конкурсна документација 19.04.2017.

3. Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 12.05.2017.

4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава (постављено дана 12.05.2017.)

5. Одговор на питање (постављено дана 15.05.2017.)

6. Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 15.05.2017.

7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава (постављено дана 19.05.2017.)

8.  Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 19.05.2017.

9. Одговор на питања (постављено дана 19.05.2017.)

10. Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 24.05.2017.

11. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава (постављено дана 24.05.2017.)

12. Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 25.05.2017.

13. Одговор на питање (постављено дана 25.05.2017.)

14. Одговор на питање (постављено дана 25.05.2017.)

15. Одлука о додели уговора (постављено дана 07.06.2017.)

16. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (постављено дана 19.06.2017.)

17. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (постављено дана 19.06.2017.)

18. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 11.08.2017.)

ЈНМВ 08/2017 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ – СИТАН МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ (постављено дана: 13.04.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 13.04.2017.

2. Конкурсна документација 13.04.2017.

3. Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 10.05.2017.

4. Одлука о додели уговора (постављено дана 23.05.2017.)

5. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 29.05.2017.)

ЈНМВ 07/2017 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ – ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ, ПВЦ ЦЕВИ, ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ (постављено дана: 12.04.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 12.04.2017.

2. Конкурсна документација 12.04.2017.

3. Одговор на питање (постављено дана 24.04.2017.)

4. Одговор на питање (постављено дана 24.04.2017.)

5. Одговор на питање (постављено дана 24.04.2017.)

6. Одлука о додели уговора о ЈНМВ (постављено дана 19.05.2017.)

7. Обавештење о закјлученом уговору (постављено дана 12.06.2017.)

ЈНМВ 06/2017 – ДОБРО – НАБАВКА И ИСПОРУКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ – ПЛОМБА, ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО И ОРМАН ЗА КМРС (постављено дана: 12.04.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 12.04.2017.

2. Конкурсна документација 12.04.2017.

3. Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН) 05.05.2017.

4. Одговор на питање (постављено дана 10.05.2017.)

5. Одлука о додели уговора о ЈНМВ (постављено дана 19.05.2017.)

6. Обавештење о закјлученом уговору (постављено дана 14.06.2017.)

ЈНМВ 05/2017 – ДОБРО – НАБАВКА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА (постављено дана: 03.04.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 03.04.2017.

2. Конкурсна документација 03.04.2017.

3. Одлука о додели уговора о ЈНМВ (постављено дана 12.04.2017.)

4. Обавештење о закјлученом уговору (постављено дана 25.04.2017.)

ЈНМВ 04/2017 – ДОБРО – НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И УРЕЂАЈЕ СА МОТОРИМА СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ (постављено дана: 27.03.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 27.03.2017.

2. Конкурсна документација 27.03.2017.

3. Одговор на питање (постављено дана 31.03.2017.)

4. Одлука о додели уговора о ЈНМВ (постављено дана 05.04.2017.)

5. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 05.05.2017.)

ЈНМВ 03/2017 – УСЛУГА ОЧИТАВАЊА ПОТРОШЊЕ ГАСА НА ГАСНИМ МЕРИЛИМА КОД ГРАЂАНА И ПРИВРЕДЕ (постављено дана: 27.03.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 27.03.2017.

2. Конкурсна документација 27.03.2017.

4. Одлука о додели уговора о ЈНМВ (постављено дана 06.04.2017.)

5. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 25.04.2017.)

ЈНМВ 02/2017 – ДОБРО – НАБАВКА НОВОГ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА (постављено дана: 20.03.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 20.03.2017.

2. Конкурсна документација 20.03.2017.

3. Одлука о додели уговора о ЈНМВ (постављено дана 29.03.2017.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 03.04.2017.)

ЈНМВ 01/2017 – УСЛУГА ИСПОРУКЕ ОДОРАНАТА, ПУЊЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ, КОНТРОЛЕ НИВОА ОДОРИЗАЦИЈЕ (постављено дана: 20.03.2017.)

Документацију можете преузети путем следећих линкова:

1. Позив за подношење понуде 20.03.2017.

2. Конкурсна документација 20.03.2017.

3. Одлука о додели уговора о ЈНМВ (постављено дана 29.03.2017.)

4. Обавештење о закљученом уговору (постављено дана 05.04.2017.)